loader
MarinaYat
MarinaYat

Denizde Sesli Uyarılar ve Anlamları

  •  16/03/2019
  •  0 Yorum

Denizde belirli durumlarda farklı anlamları taşıyan ses ve ışık işaretleri verilir. Ses işareti vermek için Düdük ve Kampana kullanılır.

Bu işaretlerin anlamları genelde:
• Geminin yapmakta olduğu manevrasının belirtilmesi,
• Bir tehlikeye dikkatin çekilmesi,
• Kurallara uygun davranış gösterilmesi için uyarı yapılması,
• Çevredekilerin denize düşen kişiye dikkatlerinin çekilmesi,
• Kısıtlı görüş şartlarında varlık ve durum belirtmek.
Şeklinde can ve mal güvenliğine yönelik olabileceği gibi, kılavuz teknesinin kendini tanıtımı veya basitçe iyi niyet sunumu için de olabilir.

Düdük süreleri:

Kısa düdük: Bir saniye süreli bir düdük sesi (●)
Uzun düdük: 4-6 saniye süreli bir düdük sesi (▬▬)

Bir  kısa  düdük
Rotamı Sancağa değiştiriyorum.
İki  kısa düdük
●●
Rotamı İskeleye değiştiriyorum.
Üç  kısa  düdük
●●●
Makinelerim tornistan çalışıyor.
Beş  kısa düdük
●●●●●
Niyetiniz anlaşılamadı, açık geçiniz.
Altı veya daha fazla kısa düdük
●●●●●●
Denize adam düştü veya acil bir
İki uzun, bir kısa düdük
▬▬ ▬▬ ●
Senin sancak tarafından yetişip geçmek niyetindeyim
İki uzun, iki kısa düdük▬▬ ▬▬ ●●Senin iskele tarafından yetişip geçmek niyetindeyim
Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük
▬▬ ● ▬▬ ●
Mutabıkız( Belirttiğin taraftan geçebilirsin)
Bir uzun düdük▬▬Araya giren bir engel sebebiyle diğer teknelerin görülmesine olanak bulunmayan bir kanal veya geçidin dönüş yerine yaklaşan bir tekne ve dönüş yerinin öbür tarafında veya aradaki engelin arkasında olan ve düdüğün duyulabileceği mesafede bulunan herhangi bir yaklaşan tekne de uzun bir düdükle bu işarete cevap verir.

Leave Your Comment